ggg Books Special Edition-7

2013-03-19 05:49 GGG

http://www.ad518.com/article/2013/03/4688

ggg Books Special Edition-7

作品辑录:
Henryk Tomaszewski / Paul Rand / Yusaku Kamekura / Yoshio Hayakawa / Ikko Tanaka / Kazumasa Nagai / Shin Matsunaga / Shigeo Fukuda / Mitsuo Katsui / Saul Bass / Kiyoshi Awazu / Ivan Chermayeff / Koichi Sato / Holger Matthies / Masayoshi Nakajo / Yukimasa Okumura / Bruno Munari / Katsumi Asaba / Makoto Nakamura / Milton Glaser / Makoto Saito / Masuteru Aoba / Josef Muller-Brockmann / Lou Dorfsman / K2 (Seitaro Kuroda/Keisuke Nagatomo) / Akira Uno / Makoto Wada / Tadanori Yokoo / Tadashi Ohashi / Ryuichi Yamashiro / Seymour Chwast / Alan Chan / Seiju Toda / Stasys Eidrigevicius / Kaoru Kasai / U.G. Sato / Studio Dumbar / Yoichiro Kawaguchi / Gunter Rambow / Herbert Leupin / Toshifumi Kawahara / Tsunehisa Kimura / Takuya Onuki / Katsuhiko Hibino / Keizo Matsui / Paul Davis / Ryohei Kojima / Bruno Monguzzi / Shigeo Okamoto / Kijuro Yahagi / Pierre Bernard / Yasuhiko Kida / Italo Lupi / Tadahito Nadamoto / Uwe Loesch / Takahisa Kamijyo / Paula Scher / Kenya Hara / Herb Lubalin / DRAFT / Takayuki Soeda / Per Arnoldi / Takashi Kono / Tsuguya Inoue / Taku Satoh / Pierre Mendell / Kashiwa Sato / Eiko Ishioka / Katsunori Aoki / Stefan Sagmeister / Masahiko Sato / Noriyuki Tanaka / Nagi Noda / cyan / Kazufumi Nagai / Keiichi Tanaami / Alexander Gelman / Hideki Nakajima / Katsu Kimura / Niklaus Troxler / Masaaki Hiromura / Kenjiro Sano / Shinya Nakajima / John Maeda / Hiroshi Sasaki / Keiko Hirano / M/M (Paris) / Neville Brody / Max Huber / Gan Hosoya / Toshio Yamagata / Issay Kitagawa / Ralph Schraivogel / Norito Shinmura / Kazunari Hattori / The Designers Republic / Raymond Savignac / groovisions / Aoshi Kudo / Kohei Sugiura

本文地址: http://www.ad518.com/article/2013/03/4688


 

 

猜你喜欢热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行