Fortune (2010)

2016-10-29 05:30

http://www.ad518.com/article/2016/10/10036

 

 

              

 

 

《财富》杂志(Fortune Magazine)是美国权威的财经杂志,现隶属时代华纳集团旗下的时代公司,《财富》杂志自1954年推出世界500强排行榜,影响巨大。八十年来,《财富》杂志的刊头字体在衬线体和无衬线之间挣扎,以下是《财富》杂志字体标志历史:

 

     

 

延伸阅读:《财富》杂志刊头字体调整

 

本文地址: http://www.ad518.com/article/2016/10/10036


 

 

猜你喜欢热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行