TAG: Mori


森艺术中心 MORI ARTS CENTER


森艺术中心的标志由英国设计师Jonathan Barnbrook设计,取意自“WAVE波浪”标识表示能量、频率和强烈的沟通意愿,这是森艺术中心的视觉形象的核心。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行