TAG: Ou Mingxiong


字体设计:凛然体 Linran Font Design by Ou Mingxiong

2019-08-01 18:48 Ou Mingxiong 凛然体

凛然体以楷书笔意,借鉴隶书结构,适当收紧中宫并提升字体重心,有一种庄严的气象。

  • 1


热门 TAG


 

 

最新


 

热图


 

 

本周排行